Мектептин окуучуларынын кеңеши

 

Мектеп парламенти —

Бул жалпы кызыкчылыктарды коргоо жана жалпы максаттарга жетүү үчүн окуучулардын жана мектептин педагогикалык жамаатынын биргелешкен иш-аракеттеринин негизинде түзүлгөн координациялоочу ыктыярдуу окуучулук коомдук мүчө.

Парламенттин иш-чаралары администрациянын жетекчилиги астында жана мектептин окуу-тарбия иштеринин планына ылайык жүргүзүлөт.

Президент парламенттин ишин жетектейт. Президент жок болгон учурда парламенттин иши үчүн жоопкерчилик Премьер-министрге жүктөлөт.

Мектеп парламенти алты министрликти түзөт:

1. Билим берүү министрлиги:

 • начар окуган окуучуларга жана жетишпеген окуучуларга жардам көрсөтөт (аларды жетектөө, ар кандай предметтер боюнча кеңеш берүү, окуучулардын кошумча сабактарын уюштуруу);
 • мектепте илимий, чыгармачылык жана тарбиялык иштерди жүргүзөт;
 • класстар боюнча маалыматтык-тематикалык класстык сааттардын өтүшүн көзөмөлдөйт

2. Маданият министрлиги:

 • мектепте коллективдүү чыгармачылык ишчараларды уюштурууга жана жүргүзүүгө жардам берет;
 • мектепти  эстетикалык жасалгалоого жардам берет;
 • ички тартиптин эрежелеринин сакталышын жана окуучулардын мектеп формасын кийүүсүн көзөмөлдөйт.

3. Басма сөз жана маалымат министрлиги:

 • дубал газеталарды, көрсөтмө жана агитациялык плакаттарды чыгарууну уюштуруу;
 • мектеп сайты үчүн маалымат чогултуу;
 • окуучулар арасында сурамжылоолорду жүргүзүү жана алынган маалыматтарды талдоо.

4. Спорт министрлиги:

 • спорттук иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтөт;
 • спорттук мелдештердин жыйынтыгы боюнча мектеп линийкаларын уюштурууга катышат

5. Укук тартиби министрлиги:

 • мектепте терс көрүнүштөрдүн алдын алуу аркылуу окуу-тарбия процессинин ийгиликтүү жүрүшү үчүн шарттарды түзөт;
 • мектепте тартипти бузгандар менен иштөөнү уюштурат;
 • мектептин Уставынын, окуучулардын жүрүм-турум эрежелеринин жана мектептин окуучулары үчүн башка эрежелердин жана ченемдердин сакталышын көзөмөлдөйт;
 • мектеп дежурствосун уюштурууга катышат; окуучуларды аң-сезимдүү тартипке жана жүрүм-турум маданиятына тарбиялоо

6. Саламаттыкты сактоо министрлиги:

 • жаман адаттардын алдын алуу жана сергек жашоо образын жайылтуу;
 • класстардын жана жалпы мектептин санитардык абалын көзөмөлдөйт

Балдар жана кыздар кеңеши:

 • Окуучулардын көйгөйлөрүн аныктайт жана бул көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет

Мектеп парламентинин мүчөлөрүнүн тизмеси

1. Президент — Намазбеков Умар 

2. Премьер-министр – Аскерова Алтынай 

3. Вице-премьер-министр — Полторак Мирослав

 

 1. Билим берүү министрлиги:         Майлыбеков Эрлан – 9 а

Султанова Алтынай – 10 б

Махаматов Расул  -10 б

Пулатова Гулзина —  9 б

Ажибекова Адинай — 9 в

Крысанов Илья-8 б

 

 

 1.  Маданият министрлиги: Матвеев Егор – 11 а

Таирова Азалия – 8 б

Мурадов Ахмед – 11 а

Алимжанова Омургуль – 9 б

Жанышова Нурзада – 8 а

 

 

 1. Басма сөз жана маалымат министрлиги: Гапарова Неля -9б

Кабасина Светлана  — 9 а

Исбатырова Асем  — 9 а

 

 1. Укук тартиби министрлиги: Байызбеков Бек – 9 в

Абдрасулов Кайрат – 11 б

Камбарбаев Нурсултан — 8б

Сыдыкбеков Кайрат  — 10 а

Талапов Дияз – 11 а

 

 1. Спорт министрлиги:   Шакиров Азиз  — 10 а

Абазбеков  Акбар – 9 а

Айдралиев  Ибрагим– 10 б

Аскаров Эламан – 9 в

 1. Саламаттыкты сактоо министрлиги:     Бектурова Айдай  — 9 в

Маданбекова Камила – 9 а

Рахманалиева Марьям – 9 а

Алтынбекова Аида — 9 б

 

Балдар кеңеши:                                председатель  — Талапов Диаз – 11б

Исфандиер – 11 а

 

Кыздар кеңеши:                                      председатель – Алимжанова Курманжан 11 а

Султанова Жазгуль 11 б

Мектептин окуучуларынын кеңешиМектептин окуучуларынын кеңешиМектептин окуучуларынын кеңешиМектептин окуучуларынын кеңешиМектептин окуучуларынын кеңеши